Program wyjazdu

Poniżej przedstawiamy ogólny program, który może ulec zmianom w trakcie trwania wyjazdu (zależny od warunków pogodowych).

Czwartek
– przyjazd uczestników (najlepiej po godz. 18:00, organizator w tym dniu nie zapewnia posiłku)

Piątek i Sobota
6:30 – 7:00 – pobudka, Msza Św. dla chętnych, śniadanie, kawa
9:00 – wyjazd w góry (suchy prowiant zapewnia organizator)
18:00 – obiadokolacja
19:00 – konferencja i modlitwa wieczorna dla chętnych

Niedziela
6:30 – 7:00 – pobudka, Msza Św. dla chętnych, śniadanie
9:00 – kawka, herbatka, czas wspólnego dzielenia się przeżyciami z wyjazdu
10:30 – pakowanie, wyjazd


Nasza baza wypadowa (nocleg, to tu zaczynamy nasze wyprawy):

Zgromadzenie zakonne Sióstr św. Józefa:

ul. Sobiczkowa 19
34 – 511 KOŚCIELISKO

Mapa Google

koscielisko