Zapraszamy na Wieczór Uwielbienia 12.10.2019

Chcemy Panu Bogu podziękować za błogosławiony czas spędzony w górach, za wszelką łaskę i dobro, które tam miało miejsce. Chcemy Go uwielbiać w naszym życiu, w naszej rodzinie, w sercu które uzdrawia.

Zapraszamy uczestników tegorocznych turnusów wraz z rodzinami oraz wszystkie osoby chętne na Wieczór Uwielbienia, który poprowadzi zespół organizatorów TPM.

Kaplica św. Barbary przy Centrum Handlowym Silesia City Center w Katowicach.

12.10.2019, rozpoczęcie o godz. 18:00. Msza, świadectwa, uwielbienie. Zakończenie ok. 20:30.